Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK


 


gewoon ge-DREVEN, in ieders belang!

Eerder gestelde doel van een gemeenteraadszetel bereikt, samen met u bouwen aan een fijne leefomgeving.

1/1

Geplaatst door Gewoon Gedreven op zaterdag 1 januari 2022 om 12:13

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 mrt 2018 heeft de toen nieuwe politieke partij gewoon ge-DREVEN , met politiek leider, Sjef van Creij, bewezen zeker geen eendagsvlieg te zijn.

Bij de officiële oprichting van de partij afgelopen zomer is in de eerste officiële oprichtingsvergadering het doel gesteld om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen minimaal 1 raadszetel te behalen, om daarna vanuit deze raadszetel verder te kunnen groeien naar een stabiele factor in de gemeentelijke politiek met betrokken , gedreven mensen.

Door het behalen van een raadszetel mag gewoon ge-DREVEN de komende raadsperiode met 3 personen vertegenwoordigd zijn in de diverse gemeentelijke commissies, dus de stem van gewoon ge-DREVEN, = uw stem, zal nadrukkelijk aanwezig zijn in de gemeentelijke besluitvorming.

De komende raadsperiode zullen dus uw volksvertegenwoordigers van gewoon ge-DREVEN zich nadrukkelijk bezighouden met de volgende punten; 

ROSMALEN

 • Transferium “Rosmalen” , het huidige transferium bij de Vliert is een tijdelijke transferium locatie, deze locatie is door de gemeenteraad  namelijk eerder al bestemd voor woningbouw. gewoon ge-DREVEN, zal er alles aan doen om ter vervanging van het transferium “de Vliert” deze richting Rosmalen te halen.

 • Het Rodenborchcollege gaat verhuizen naar de Groote Wielen, gewoon ge-DREVEN gaat er nadrukkelijk op toezien dat deze nieuwbouw van het Rodenborchcollege goed en veilig bereikbaar zal zijn voor alle vervoersvormen, dus ook met het openbaar vervoer. Voor de vrijkomende locatie van het Rodenborchcollege op de huidige locatie, maar ook voor eerder al vrijgekomen  locatie van BS ’t Ven gaan wij ons inzetten voor woningen met zorg in een levensloopbestendige woonomgeving.

 • Door  provinciaal beleid zijn een aantal buslijnen in Rosmalen komen te vervallen, deze verschaling heeft tot gevolg dat meer mensen met de auto naar het station van Rosmalen komen om vanuit hier verder te reizen met de trein. Dit heeft echter tot gevolg dat de parkeersituatie rondom het station , en dus ook Perron-3, inmiddels niet meer voldoende hierop is ingericht.  gewoon ge-DREVEN gaat er op toezien  dat er op korte termijn meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd rondom het station.

 • Overlasttoename spoorgeluid ; Hoewel het rijk hiervoor in principe verantwoordelijk is , zal gewoon ge-DREVEN , zich samen met de betrokken bewoners optrekken om de ontstane overlast aan te pakken.

 • Onze nieuwbouwwijk de Groote Wielen zal , op welke manier dan ook, op een juiste manier ontsloten moeten worden op de snelweg richting Nijmegen. De Groote Wielen zijn nu ongeveer ‘half’ af. Nu al loopt het autoverkeer zoals we allemaal kunnen merken dagelijks vast op onze gemeentelijke wegen. Een snelle realisering van een 2e ontsluitingsweg ( Oostelijke ontsluitingsweg)  voor deze wijk  is daarom noodzakelijk. gewoon ge-DREVEN zal zich ,ook deze raadsperiode weer, nadrukkelijk inzetten.

 • We gaan er voor alle duidelijkheid vanuit dat onderstaande aandachtspunten , zonder verdere onderbouwing onze volledige aandacht hebben.

 • Voorkomen aanpak /mogelijke winkelleegstand huidige centrum.

 • Voldoende (bewaakte) fietsstallingen bij station.

 • Betaalbare woningen voor starters, zowel huur als koop.

 • Meer openbare toiletvoorzieningen.

 • Volwaardige theaterprogrammering Perron-3.

 • Sparrenburgbos blijft openbaar toegankelijk.

VINKEL

 • ( her) bouw molen de Zwaan verder ondersteunen

 • Toeristische uitwerking rondom de Zwaan verder ondersteunen.

 • Vinkelse slagen verder ontwikkelen.

 • Géén windmolens op industrieterrein Heesch west.

 • Herontwikkeling  “de Dorsvlegel”

 • Kunstgras voor EVVC.