Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK


 


gewoon ge-DREVEN, in ieders belang!

Historie

Huidige fractie gewoon ge-DREVEN
Momenteel bestaat de fractie van gewoon ge-DREVEN uit raadslid Sjef van Creij, commissieleden Marco Dingemans, William Meijer en fractie-ondersteuner Jo van Lokven.
Zij zijn buitengewoon actief en mede dankzij de wijdverspreide achterban kan de partij goed en succesvol van zich laten horen in de huidige gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch.

Oprichting politieke partij gewoon ge-DREVEN
Op 26 juli 2017 is ten overstaan van de notaris de akte van oprichting door het bestuur ondertekend en is de politieke partij gewoon ge-DREVEN een feit.
Een belangrijke vervolgstap, de registratie van gewoon ge-DREVEN bij het centraal stembureau van 's-Hertogenbosch, heeft op 21 september 2017 plaatsgevonden. Sindsdien is de partij door samenwerking van bestuur, fractie en een groep actieve leden gevormd tot een club, waarbij vele bewoners uit onze gemeente zich thuis voelen.

Een reactie van DTV over de werkzaamheden van gewoon ge-DREVEN op hun site op 30 december 2021 zegt genoeg:
Sjef van Creij is een van de constante factoren in de Bossche gemeenteraad. Of het nou gaat om commissie of raad, hij is altijd duidelijk aanwezig en heeft voldoende vragen paraat. In de discussie rondom de windmolens is gewoon ge-DREVEN een geduchte tegenstander van Rosmalens Belang want dat ziet een deel van de achterban verdwijnen vanwege de coalitiesteun voor deze windturbines. Daar zou Van Creij zijn voordeel mee kunnen doen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Bij de vorige verkiezingen haalde hij maar net één zetel, dat zou nu wel eens een hele ruime zetel kunnen worden. .

Verkiezingen 2022 : Wat heeft gewoon ge-DREVEN te bieden 
Leden, bestuur en fractie, van gewoon ge-DREVEN, willen zich ten volle in dienst stellen van u, onze medeburger. Samen met u willen wij van onze gemeente een geweldige plek maken (behouden) voor jong en oud; een plek waar het leven, wonen, recreëren en sporten werkelijk zo goed mogelijk is. Een plek waar onze kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien, waar het ook op latere leeftijd nog plezierig en zorgzaam wonen is en waar we kunnen genieten van de mooie natuur om ons heen. Dit alles met behoud van de eigen kenmerkende waarden van onze verschillende dorpen en wijken. Met respect voor de verschillende meningen, maar altijd op zoek naar verbindingen en oplossingen van problemen. Burgers kunnen altijd bij ons terecht.