Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK


 


gewoon ge-DREVEN, in ieders belang!

Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter   Peter Konings
Secretaris   Wilma van Creij
Penningmeester   Peter Roozen

Leden

In de cyclus van de raadsvergaderingen worden de ledenvergaderingen gehouden. Dit is gemiddeld één keer per maand, buiten het zomer- en Kerstreces. Hier kunnen leden hun stem laten horen omtrent zaken die in onze gemeente spelen. Daarnaast is er één keer per jaar een algemene ledenvergadering, waarin verenigingszaken worden besproken en bepaald.

Zoals in elke vereniging zijn de leden van levensbelang, zij vertegenwoordigen de stem van onze achterban. Vind u het belangrijk om invloed te hebben in de (politieke) besluitvorming dan kunt u voor 12 euro lid worden van gewoon ge-DREVEN. Meld u aan via het e-mailadres: en vergeet hierbij niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer door te geven. Ook is het handig om te weten wat u wil betekenen voor onze partij.

Fractie

Een fractie bestaat uit fractieleden, waaronder een door hen gekozen fractievoorzitter. Het aantal fractieleden hangt af van het aantal zetels dat de partij heeft behaald tijdens de verkiezingen. Voor gewoon ge-DREVEN zit Sjef van Creij in de gemeenteraad.

Een fractie mag twee ondersteuners hebben. Dit zijn de zogenoemde  "commissieleden, niet raadsleden". Zij mogen zitting hebben in de commissievergaderingen, maar niet in de raadsvergaderingen. gewoon ge-DREVEN heeft twee ondersteuners en dat zijn Henk-Jan Pennings en Jaques Verhoef.

Wie is wie?

Meer informatie over de lijsttrekker Sjef van Creij. Klik hier voor een videopresentatie.
https://www.facebook.com/Gemeente.shertogenbosch/videos/1974258395924845/