Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK


 


gewoon ge-DREVEN, in ieders belang!

Overlast van foutief geparkeerde deelscooters en fietsen blijft.

1/1

Geplaatst door Gewoon Gedreven op vrijdag 31 maart 2023 om 13:07

Was hondenpoep jarenlang een van de meest overlast gevende zaken, momenteel lijkt het er op dat foutief geplaatste deelscooters en deelfietsen bron van ergernis nummer 1 zijn.

Tijdens de raadsvergadering van 28 en 29 maart heeft een aantal partijen onder aansturing van gewoon ge-DREVEN via een 2 tal ingediende moties getracht de overlast van deelvervoer aan te pakken. Medeindieners van de motie(s)  waren 50 plus, Bosch Belang en Voor Den Bosch.

Gesteund door een aangenomen motie in de 2e kamer (2 december 2022) om gemeenten sturingsintrumenten te geven om de overlast van deelvervoer aan te pakken, hadden de eerder genoemde politieke partijen een motie opgesteld om in tegenstelling tot wat nu te doen gebruikelijk is via, in goed Nederland "Free Floating" ( lukraak mogen achterlaten)  specifieke parkeerplaatsen voor deelvervoer te markeren in de schaarse openbare ruimte. Dit noemt men in , wederom goed Nederlands "Dropzones".

Dat dergelijk vooraf vastgelegde parkeerplekken voor deelvervoer werken blijkt oa hoe dit uitpakt in Tilburg, maar ook in de rest van Europa (foto Boedapest) blijkt dat vooraf gemarkeerde parkeerplekken de overlast van deelvervoer verminderd.

Het voorstel om de overlast van het lukraak mogen achterlaten van deelscooters en deelfietsen heeft het tijdens de stemming hierover uiteindelijk niet gehaald, verantwoordelijk wethouder Roy Geers (Rosmalens Belang)   heeft de gemeenteraad ontraden om voor de motie te stemmen.

Het gebruik van deelvervoer is tot op heden niet in onze gehele gemeente ingevoerd, met een ingebrachte motie hebben gewoon ge-Dreven en de medeindieners  geprobeerd om ook voor de kleine kernen binnen onze gemeente ook deelvervoer beschikbaar te stellen, echter ook deze motie heeft het, wederom op advies van de wethouder, niet gehaald. Hierdoor blijft het deelvervoer niet beschikbaar voor de kernen. Het aanwezige gevoel van wij bungelen er maar bij zal met deze handelswijze niet verbeteren.