Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK


 


gewoon ge-DREVEN, in ieders belang!

Verslag Gemeenteraadsvergadering 31 mei ‘22

1/1

Geplaatst door Gewoon Gedreven op dinsdag 7 juni 2022 om 16:30

Tijdens deze raadsvergadering werd het bestuursakkoord van de fracties van D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA ter accordering voorgelegd aan de gemeenteraad.

Dit akkoord is bereikt onder leiding van de formateur Alexander Pechtold die, in de aanloop tot dit akkoord, met ALLE partijen heeft gesproken.  Het akkoord werd aangekondigd als:   
    
Slagkracht en ambitie: met Lef en energie de toekomst in

Alle partijen hebben precies een week de tijd gehad om het akkoord op zijn merites te bekijken, een oordeel te vormen, commentaar te formuleren en uiteindelijk een keuze te maken.

Het voert te ver om hier inhoudelijk het hele akkoord door te nemen, maar het is via de volgende link te lezen: Bestuursakkoord_gemeente__s-Hertogenbosch_2022-2026

Maar dat heeft u vást al gedaan.

In de aanloop tot de behandeling van dit punt zijn er maar liefst 20 moties ingediend die inhoudelijk allemaal ook aan de orde zijn geweest. Daarbij komt dat de raad op dit moment bestaat uit 16 (!) partijen die bij de behandeling van dit agendapunt in eerste termijn al 4 minuten spreektijd hebben, exclusief interrupties en korte debatjes. Het was niet voor niets dat sommige deelnemers slaapzakken bij zich hadden; het kon wel eens een latertje worden.

Tijdens de behandeling bleek wel dat de nieuwe coalitiepartijen water bij de verkiezingswijn hebben moeten doen, of zoals een paar keer -in goed Duits- werd gezegd, “you win something and you loose something”.

Maar een verhoging van de OZB (10%) en toeristenbelasting, zomaar bepalen dat er 16 windturbines kunnen komen, ‘gewoon’ doorgaan met bouw Brabantbad-locatie en Annapark, Opknappen bieb Huis73 voor 30 mio €, nieuw onderkomen voor het Design museum -ook 30 mio €, parkeergarages binnenstad alleen voor inwoners, een rondweg (of is het een rotonde) om Groote Wielen zonder enig toegevoegde escape zijn maar een paar voorbeelden waar de coalitiepartijen op onderdelen hebben ingeleverd. Er is maar 1 partij die straks kan zeggen “shit, misère, scheisse”, dat is de kiezer.

 En daar is geen woord Nederlands voor nodig.

Voor uw informatie. Namens gewoon Gedreven hebben wij moties ingediend nr 11 (oostelijke gemeentedelen), 12 (zonnepanelen), 13 (windmolens) en 14 (Vogelstraat). Zoals verwacht heeft geen enkele het gehaald. Overigens van de 20 moties waren het er slechts 5.

Het lijkt nu al dat de arrogantie van de macht duidelijk maakt dat het 4 (gemeentelijk) bestuurlijk saaie jaren gaan worden.

Het bestuursakkoord is uiteindelijk met een stemverhouding 26 VOOR en 12 TEGEN aangenomen. 

Na het agendapunt bestuursakkoord werden er 6 (!) wethouders -met meerderheid van de raadsstemmen- aangesteld. Besef, dat dit dus een financiële verhoging is van 20 % op deze post. Maar daar praten wij niet meer over, toch?

JV/ 1-6-22