Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK


 


gewoon ge-DREVEN, in ieders belang!

gewoon ge-DREVEN komt met initiatiefvoorstel om heffing van hondenbelasting aan te pakken

1/1

Geplaatst door Gewoon Gedreven op woensdag 3 januari 2024 om 13:38

De fractie van gewoon ge-DREVEN heeft een initiatiefvoorstel geschreven om binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch de heffing van de hondenbelasting aan te passen. Zodat de hondenbelasting niet meer geld in het laatje brengt dan de gemeente uitgeeft aan hondenbeleid. Op dit moment is het zo dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch veel meer hondenbelasting van de hondenbezitter int dan zij daadwerkelijk uitgeeft aan ‘hondenzaken’, circa € 600.000,- te veel. Als het aan gewoon ge-DREVEN ligt, is straks de heffing van de hondenbelasting niet meer dan wat de gemeente daadwerkelijk aan kosten maakt.

Het is gewoon ge-DREVEN al jarenlang een doorn in het oog dat de gemeente ’s Hertogenbosch ‘winst’ maakt op de hondenbelasting. Terwijl de trend in Nederland is dat steeds meer gemeenten geen hondenbelasting heffen! Voor het jaar 2024 rekent onze gemeente er volgens de begroting op om circa €1.100.000,- op te halen. De daadwerkelijke kosten die worden gemaakt zoals het reinigen van hondenvoorzieningen, afvoeren van hondenpoep en kosten van handhaving bedragen circa €500.000,- Een simpele rekensom leert dat de gemeente een extra aanslag neerlegt bij hondenbezitters van ongeveer € 600.000,-.

Deze ‘winst’ wordt niet ingezet voor hondenbeleid, maar vloeit regelrecht terug naar de algemene middelen van de gemeentekas. Een bedrag dat hondenbezitters moeten betalen voor zaken die niets met het hondenbezit te maken hebben!

gewoon ge-DREVEN vindt dat een onrechtvaardige situatie en heeft een alternatief. De fractie komt met het voorstel om de hondenbelasting aan te passen en om te zetten naar een zogenaamde doelbelasting. Bij doelbelasting wordt gekeken naar de werkelijk gemaakte kosten voor de honden vanuit de gemeente, waarbij deze kosten 1 op 1 doorberekend worden aan de hondenbezitter. Daarbij mag geen ‘winst’ gemaakt worden door de gemeente.

Om de gemeentelijke begroting op het huidige peil te houden en toch de hondenbelasting aan te passen naar maximaal kostendekkend, stelt gewoon ge-DREVEN nu voor de minderopbrengst te verrekenen met de onroerendezaakbelasting (OZB). Als de hondenbelasting wordt omgezet naar een doelbelasting leidt dat in de praktijk tot een verhoging van de OZB van ongeveer 1 procent.

Het ingebrachte initiatiefvoorstel van gewoon ge-DREVEN zal worden behandeld in de commissie bestuur van 18 januari 2024. Besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 30 januari 2024.

Het is aan de gemeenteraad om te beslissen over het initiatiefvoorstel van gewoon ge-DREVEN, maar iedere burger kan zijn/haar mening over het initiatiefvoorstel ook kenbaar maken tijdens de raadsavond Informeren & Ontmoeten op 8 januari 2024.

Voor meer informatie zie; 
Raadsinformatie herzien hondenbelasting