Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK


 


gewoon ge-DREVEN, in ieders belang!

Aantrekkelijk inclusief winterevenement met kerst

1/1

Geplaatst door Gewoon Gedreven op woensdag 27 maart 2024 om 09:38

Na aanleiding van enquête ''Evaluatie Heilige Huisjes'' heeft gewoon ge-DREVEN samen met VOOR Den Bosch schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Afgelopen maand heeft de citymarketing organisatie Den Bosch Partners de enquête ‘’Evaluatie Heilige Huisjes Festival” uitgezet onder haar partners. Voor de volledige evaluatie zie;

Evaluatie Heilige Huisjes Festival

Samenvattend zijn er veel verbeterpunten geconstateerd en heeft Den Bosch Partners inmiddels bij haar partners een geaccepteerd voorstel gedaan om informatie bij hen op te halen wat voor een winterevenement er a.s. Kerstmis dient te komen.

Op het “Heilige Huisjes Festival” heeft VOOR Den Bosch afgelopen jaar de nodige kritische schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Om te voorkomen dat deze komend jaar weer gesteld moeten worden lijkt het VOOR Den Bosch en gewoon- ge-DREVEN een goede zaak dat de politiek meegenomen wordt in de ontwikkelingen die plaatsvinden richting het winterevenement 2024/2025 en de info hierover niet via de media of anders te vernemen.

Tot slot dient er nog een vergunning te worden aangevraagd voor het a.s. winterevenement. Na ons inziens kan er ook een andere partij dan Den Bosch Partners aanspraak maken op deze vergunning.

Wij hebben hierbij de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

• Heeft uw wensen in te brengen voor de tender, zoals bijvoorbeeld weer een Joris Kersboom

op het winterevenement 2024/2025 te laten plannen of andere wensen? Zo ja, welke wensen zijn dat?

• Bent u bereidt om de wensen eerst aan de politiek voor te leggen en te inventariseren of zij zich kunnen vinden in uw wensen om zo tot een gezamenlijk gedragen wensenpakket te komen?

• Mocht u de politiek niet bij uw mogelijke wensen voor het winterevenement willen betrekken zou u hen dan tijdig en met regelmaat op de hoogte willen houden over de ontwikkelingen die spelen rondom het te organiseren a.s. winterevenement? Zo nee, waarom dan niet?

• Kunt u ons uitleggen wat uw huidige rol als partner van Den Bosch Partners is?

Dit vragen wij u omdat de politiek een onafhankelijk binnenstad manager heeft laten aanstellen, die ons inziens niet hoeft in te gaan op ad hoc opdrachten van u zoals vorig jaar gedaan, om alsnog een Joris Kerstboom te gaan organiseren. Hoe legt u deze gedane opdracht aan ons uit?

• Hoe groot is het budget dat u uit wil geven aan het winterevenement 2024/2025?

• Gaat u een vergunning afgeven aan een andere partij dan Den Bosch Partners als daar een aanvraag voor wordt ingediend? Wat is uw beleid? Wie het eerst komt die het eerst maalt?

Joep Gersjes, Fractievoorzitter VOOR Den Bosch  

Sjef van Creij, Fractievoorzitter gewoon- ge-DREVEN

Schriftelijke vragen; 
Schriftelijke vragen aantrekkelijk inclusief winterevenement met kerst.

Artikel Brabants Dagblad;
Bosschenaren vonden Heilige Huisjes Festival ronduit 'slecht', gaat dat evenement de kop kosten?