Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK


 


gewoon ge-DREVEN, in ieders belang!

Positieve raadsvergadering 20 september 2017.

1/1

Geplaatst door Gewoon Gedreven op zaterdag 23 september 2017 om 13:35

Op woensdag 20 september was er weer een raadsvergadering waarbij een aantal moties en amendementen op de agenda stonden waar ‘gewoon ge-DREVEN’ deel aan had.

Bij het raadsvoorstel ‘Kantorenbeleid ’s-Hertogenbosch 2017 – 2025’ had ‘gewoon ge-DREVEN’ een motie ingediend. De motie hield in dat de ontsluiting van het bedrijfsterrein ‘Rosmalense Plas’ niet via de parkeerplaats van de Mc Donalds zou gaan lopen. Nog vóór de behandeling in de gemeenteraad was de raad via een brief van de wethouder al op de hoogte gebracht dat het college de strekking van de motie overnam.

 

Het enige amendement van deze avond was van ‘gewoon ge-DREVEN’ en behoorde bij de ‘Actualisatie Koersnota 2017’. Onderwerp van de discussie was het afsluiten van de stationstunnel. Het besluit om de stationstunnel af te sluiten stamt eigenlijk al uit 2009. Door de ontwikkelingen in het gebied (Boschveld, Paleiskwartier en West) had ‘gewoon ge-DREVEN’ de mening dat de stationstunnel een duidelijke verbindingsweg is tussen de binnenstad en de eerder genoemde wijken. (Vergelijk het met De Groote Wielen en Rosmalen en het open houden van de Vlietdijk.) Na een lang debat bleek uiteindelijk bij de stemming dat er een meerderheid was voor de mening van ‘gewoon ge-DREVEN’. Besloten werd dat de stationstunnel open blijft.

 

Eén van de vele moties die werd aangenomen kwam van meerdere partijen, namelijk CDA, Bosch Belang, Bossche Volkspartij, PvdA, Groen Links, De Bossche Groenen, SP en ‘gewoon ge-DREVEN’. De kern van deze motie was dat de gemeente ’s-Hertogenbosch bij de Rijksoverheid in overleg moet gaan om de filevorming op de A2, A59, N65 en N279 aan te gaan pakken.

 

Een minder breed ingediende motie van alleen VVD, CDA en ‘gewoon ge-DREVEN’  met de naam ‘Snelheid Oranjeboulevard blijft 50 km/u’ kreeg toch een meerderheid en werd daarom aangenomen. Mede door de overtuigende autokennis van Sjef van Creij; op een 30 km-weg rijdt iedereen in de tweede versnelling met een verhoogd motortoerental. Op een 50 km-weg rijdt iedereen in de derde of vierde versnelling met een laag toerental. Dit laatste heeft een lagere CO2 uitstoot.

 

Verder was er een motie vreemd aan de orde van de dag ‘hulp aan Bovenwindse Eilanden’. Ingegeven door de orkaan ‘Irma’ werd deze door zeven partijen (PvdA, CDA, gewoon ge-DREVEN, VVD, Groen Links, SP en De Bossche Groenen)  ingediend. De Bovenwindse Eilanden kunnen hierdoor ook op financiële steun van onze gemeente rekenen.