Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK


 


gewoon ge-DREVEN, in ieders belang!

gewoon ge-DREVEN trekt succesvolle lijn door

1/1

Geplaatst door Gewoon Gedreven op vrijdag 17 november 2017 om 13:42

Eerder dit jaar was de partij van Sjef van Creij al heel succesvol bij de behandeling van de voorjaarsnota. Bij de behandeling van de begroting bleek dat dit behaalde succes geen ‘eendagsvlieg’ is geweest, maar dat het een succesvolle samenwerking is tussen Sjef van Creij en zijn achterban van gewoon ge-DREVEN.

Bij de behandeling van de begroting op 14 november 2017 heeft gewoon ge-DREVEN twaalf moties en amendementen (mede) ingediend.

 

Het gehele jaar door zet de politieke partij gewoon ge-DREVEN vragen uit in de Rosbode welke de partij gebruikt als input voor de raadsbesluiten.

Vanuit deze werkwijze zijn er bij de begrotingsbehandeling twee moties aangenomen.

 

Motie ‘openbaar toilet station Rosmalen’; eerder dit jaar heeft gewoon ge-DREVEN via het stellen van vragen aan het College al geprobeerd voor realisering van meer openbare toiletten. Het College van B&W heeft hier toen negatief op gereageerd. Uit de antwoorden op de enquête op de vragen in de Rosbode bleek dat u als burger massaal wel meer openbare toiletten wilde. Bij de behandeling van de begroting heeft gewoon ge-DREVEN nu via een raadsuitspraak het College aangespoord om te komen tot realisatie van in elk geval alvast een openbaar toilet op het station van Rosmalen… het begin is gemaakt.

In lijn met de behandeling van deze motie is ook besloten via een motie opgesteld door D66 en o.a. mede ingediend door gewoon ge-DREVEN dat het fietsparkeren uitgebreid moet worden op het station van Rosmalen.

 

In de  2 wekelijkse enquête in de Rosbode is begin dit jaar ook de vraag gesteld of de gemeente Den Bosch moest deelnemen aan een experiment om het voor mensen met een uitkering mogelijk te maken beperkt te kunnen bijverdienen, uit de antwoorden bleek dat er massaal voor het deelnemen aan dit experiment is gekozen. Met deze achtergrondinformatie heeft gewoon ge-DREVEN, samen met PvdA, Groen Links en SP een motie ingediend om het College er toe te bewegen om te experimenteren met het beperkt bijverdienen in de bijstand. Ook deze motie haalde het. Het is nu aan het College van B&W om vóór 1 februari 2018 te komen met een plan van aanpak.

 

In Vinkel is een grote groep vrijwilligers bezig aan de herbouw van een molen, de ZWAAN. Via een eerder raadsbesluit had het gemeentebestuur hiervoor € 150.00.- vrijgespeeld in de begroting om de herbouw van deze molen mogelijk te maken. Afspraak was dat de stichting in 2017 een bedrag via sponsoring op zou halen en dat de gemeente hetzelfde bedrag bij zou leggen tot een maximum van 150.000 euro. gewoon ge-DREVEN heeft tijdens de behandeling van dit item voorgesteld om de inmiddels vrijgemaakte gelden in zijn geheel beschikbaar te stellen aan de stichting, ongeacht het bedrag wat zij zelf bij elkaar gesprokkeld hebben. Echter, de coalitie (Rosmalens Belang, D66, VVD, CDA en Bosch Belang) wilden niet meegaan in deze geste richting deze hardwerkende vrijwilligers.

 

Betutteling, betutteling ten top; Op aandringen van de Bossche Groenen is de gemeenteraad met uitzondering van gewoon ge-DREVEN en de BVP, akkoord gegaan met de opdracht aan het college om met de woningbouwstichtingen zich te gaan bemoeien met de inrichting van tuintjes. In de tuintjes van huurhuizen mag in de toekomst niet meer te veel ruimte zijn ingericht met een verhard terras… betutteling ten top.